Ergotherapie Kennemerland
Thuis en op school weer meedoen!

Behandeling en advies

De behandelingen van Kinderergotherapie Kennemerland bestaan uit vier onderdelen: intake, observaties en testen, behandeling en evaluatie.

Intake

Kinderergotherapie Kennemerland start de behandeling met een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om de hulpvraag in kaart te brengen. Het is de bedoeling dat u van tevoren de vragenlijst kinderergotherapie invult en deze meeneemt naar het gesprek.

Indien nodig betrekken wij de school van uw kind bij het vaststellen van de hulpvraag, bijvoorbeeld door observatie op school, het invullen van de schoolvragenlijst of telefonisch contact met de leerkracht.

Observaties en testen

Na het intakegesprek gebruikt Kinderergotherapie Kennemerland observatiemethoden en testen om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Aan de hand van de uitkomsten hiervan stellen we een behandelplan op. Dit bespreken we met u en eventueel met school.

Behandeling

Afhankelijk van de hulpvraag behandelen onze ergotherapeuten uw kind in onze praktijk, thuis of op school. Gedurende de behandelperiode bespreken wij de vorderingen regelmatig met u. Daarnaast geven wij u adviezen over hoe uw kind gestimuleerd kan worden om de gewenste activiteiten uit te voeren.

Soms heeft een kind hulpmiddelen nodig, zoals aangepast bestek, schrijfmateriaal of een aangepaste stoel of fiets. Kinderergotherapie Kennemerland voorziet u in dat geval van deskundig advies over hulpmiddelen. Ook vragen over woningaanpassingen, autoaanpassingen en voorzieningen in de badkamer kunnen wij voor u beantwoorden.

Evaluatie

Na het afronden van de behandeling evalueren wij de therapie en stellen we een eindrapportage op. Kinderergotherapie Kennemerland streeft naar een drieledig resultaat:

Een kopie van de eindrapportage sturen we naar de verwijzer en/of huisarts.

Direct aanmelden. Vragen? Neem contact op.