Ergotherapie Kennemerland
Thuis en op school weer meedoen!

Samenwerking met zorgverleners

Kinderergotherapie Kennemerland werkt samen met diverse zorgverleners die betrokken zijn bij uw kind:

In het PMC fysiotherapie Beverwijk wordt intentief samengewerkt met de kinderfysiotherapeuten en met de logopedisten van Samenwerkingsverband Salijn logopedisten Ijmond Noord.

Kinderergotherapie Kennemerland biedt ook ergotherapie aan op de Zevensprong in Beverwijk, bij peuterspeelzaal/vroegbehandeling Baloe en in KDC Rozemarijn in Heemstede.

Direct aanmelden. Vragen? Neem contact op.