Ergotherapie Kennemerland
Thuis en op school weer meedoen!

Samenwerking met zorgverleners

Kinderergotherapie Kennemerland werkt samen met diverse zorgverleners die betrokken zijn bij uw kind:

Bij PMC Kids wordt er intensief samengewerkt met de kinderfysiotherapeuten van PMC fysiotherapie, logopedisten van Samenwerkingsverband Salijn en orthopedagogen/psychologen van Praktijk Wijs.

Kinderergotherapie Kennemerland biedt ook ergotherapie aan bij Heliomare Onderwijs in Heemkerk en Bergen, bij peuterspeelzaal/vroegbehandeling Baloe en in KDC Rozemarijn in Heemstede. Daarnaast is er een samenwerkingsverband met de Plataan en Focus SBO.

Direct aanmelden. Vragen? Neem contact op.