Ergotherapie Kennemerland
Thuis en op school weer meedoen!

Sensorische informatieverwerking

Elk kind krijgt informatie binnen via de zintuigen: zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Het verwerken van deze informatie in het zenuwstelsel heet sensorische informatieverwerking.

Als deze informatieverwerking bij uw kind verstoord is, kunnen allerlei alledaagse activiteiten problemen opleveren. Zo kan staan of zitten voor uw kind moeilijk zijn. Of het aanraken van bepaalde materialen of het horen van sommige geluiden. De ergotherapeut kan uw kind leren zintuiglijke prikkels beter te verwerken, zodat uw kind thuis en op school weer mee kan doen.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de volgende websites: sensomotorische-integratie.nl en nssi.nl.

Direct aanmelden. Vragen? Neem contact op.